Københavns Kommune - Openflow

Københavns Kommune har siden 2014 brugt Openflow. Med Københavns Kommunes Erhvervsportal kan du søge om tilladelse til mange former for brug af byens rum. Kernen er Openflow - hvorfra der er udviklet integration til en lang række andre systemer. 

Portalen er udviklet at en partner med hjælp af Openflow konsulenter.