Visualisering af nøgledata målrettet beslutningstagere i fonde

Thomas Ottosen

Vi har i Openflow arbejdet målrettet med fonde – primært vedr. digital sagsbehandling af ansøgninger. Alle fonde har et stort behov for kommunikation med et stort antal stakeholdere. Vi er i gang med en prototype opbygget omkring en kommunikationsplatform målrettet bestyrelsen og medlemmer af beslutningsudvalg i fonden. Denne gruppe af brugere har flere roller, men fælles er et behov for at være opdateret med status på aktuelle ”kald”. Det kunne være: ”Inden for hvilket område modtager vi flest ansøgninger”, ”Hvordan fordeles indstillinger sammenlignet med sidste kald”, ”Hvordan ser vores budget ud” mm. Kort sagt er den prototype, vi arbejder på, målrettet interaktive dashboards, eller PDF og tryk med relevant information.

Vores prototype kombinerer 3 centrale aspekter:

  • Udarbejdelse af statusrapport i InDesign og import
  • Tilrettelæggelse, indholdsstyring og dataintegration
  • Udgivelse til web og tryk.


Udarbejdelse af rapport
starter i Adobe InDesign. Her arbejdes med design og opbygning af selve rapporten. Der er grafisk frihed at arbejde med visuelle virkemidler – typisk udarbejdes dette af fondes grafisk bureau i overensstemmelse med fondes visuelle identitet.

Tilrettelæggelse, indholdsstyring og integration sikrer, at Adobe InDesign kan importeres i Openflow. Vi ”oversætter” InDesign-filen til en skabelon, man kan tilgås via Openflow. Herfra tilrettelægges indhold i et workflow. Alle indholdsfelter, fx overskrift, brødtekst, billeder samt layout kan redigeres, og via versionstyring og revisionkontrol sikres den redaktionelle proces. Det er kort sagt en online WYSYWYG af InDesign dokumentet. Der kan indsættes data direkte fra Openflow med tal og statistik på det aktuelle ”kald”, visualiseret som grafer eller tabeller. Alt sammen med udgangspunkt i en overskuelig og hurtig adgang til en ”finger på pulsen”-opsamling til bestyrelsen. 

Forskelle mellem versioner kan ses via "revisions-slider" Her ses tydeligt visuelle og tekstuelle forskelle. 

Udgivelse til web og tryk kan ske via PDF eller responsivt HTML. Vi har pt. PDF-klar og arbejder på HTML-delen – her er der en del, som skal arbejdes med, men med HTML åbner der sig nye muligheder for ”data drill down” evt. kombineret med live-data. 

Fonden kan herefter arbejde med samme skabelon, tilrettelægge og publicere indhold.

Behovet for data og distribution på forskellige platforme vil stige, også for beslutningstagere i fonde. Det er derfor centralt, at mængden og kvaliteten af data kan styres og målrettes, så fonden træffer de bedste beslutninger baseret på data og indsigt.

Se en lille demo her på import og redigering: