Komplet online donationsplatform

Openflow tilbyder ansøgerne et enkelt og brugervenligt digitalt ansøgningsforløb

Med Openflow er det nemt at give adgang til de forskellige steps i et workflow. Hvorfor ikke give en ansøger adgang til hele ansøgningsforløbet? I kan også aktivt inddrage en ansøger til gradvist at udfylde en ansøgning på baggrund af jeres sagsbehandling.

Med Openflow er det nemt at opbygge webformularer til indsamling af data.

 • Opret ansøgning

  Med Openflow er der flere muligheder for hvordan en ansøgning udfyldes og indsendes. Fonden kan fx. oprette et lukket område hvor flere ansøgere arbejder sammen om at udarbejde en ansøgning, inden den sendes til fonden.

 • Temakald eller løbende kald?

  Arbejder I med tema- eller løbende kald. Alt dette understøttes via Openflow. Opret, indkald og planlæg jeres tema kald, mens i løbende indsamler ansøgninger - alt sammen i forhold til jeres budget og jeres strategiske mål.

 • Respons og notifikationer

  Indbygget funktion til udsendelse af status og kommunikation med en ansøger. Openflow gemme alt kommunikation og gør det nemt at rette i automatiserede svarskrivelser.

 • Validering af data

  Hvilke data skal med på ansøgningen? I Openflow data-manager bygges de enkelte "sider" op med data og felter. Alle felter kan rettighedsstyres eller fx være i "read-only mode". Det betyder, at I selv har 100 % kontrol over data, og hvordan disse præsenteres og rettes.

Bedre beslutningsgrundlag via øget transparens

Der findes ikke en fast formel til bedømmelse af
ansøgninger

– derfor er Openflow nemt at opbygge med netop de kriterier, I finder centrale for jeres samlede bedømmelse. Det kunne fx være:

 • grad af nytænkning
 • generel nytteværdi
 • effektivitets- og kvalitetspotentiale
 • eksportunderstøttende indhold
 • økonomisk bæredygtighed
 • gennemførlighed (herunder faglige kompetencer)
 • samarbejde


Det er med andre ord op til den enkelte fond at fastsætte ovenstående. Det er fx også muligt at vælge den samlede bedømmelse som et vægtet gennemsnit, og deltagere i bedømmelsesudvalget kan erklære sig inhabile ved bedømmelsen af en specifik ansøgning.

Alle bedømmelser gemmes i systemet og kan nemt overføres til e-mails eller kommunikeres tilbage til ansøgeren via et personligt log in.

Med Openflow er det nemt at give adgang til de forskellige steps i et workflow. Hvorfor ikke give en ansøger adgang til hele ansøgningsforløbet? I kan også aktivt inddrage en ansøger til gradvist at udfylde en ansøgning på baggrund af jeres sagsbehandling.

I kan med andre ord selv bestemme, hvem der skal se hvilke data - nemt og med sikkerheden i højsædet.

Fonden kan selvfølgelig også oprette brugere og grupper til personer, som skal tilgå den administrative del af et ansøgningsforløb. Alt sammen i samme og enkle arbejdsgang.

Monitorering, reviews, evaluering. Openflow gemmer alle data og gør dem tilgængelige.

 • Revisionsspor

  Få adgang til historik på ansøgninger – hvem har rettet, tilføjet eller behandlet en ansøgning. Offentlige fonde er underlagt kontrol af Rigsrevisionen, noget som Openflow understøtter.

 • Analyse og data export

  Med de indbyggede søge funktioner i Openflow er det nemt at finde data til analyser og rapporter.

 • Reporting og KPI

  Få det maksimale ud af jeres data til analyse af fremtidige strategiske satsninger. Eksporter data til egne analyse systemer og formater eller få udviklet jeres helt eget data dashboard, direkte i Openflow

 • Hosting og backup

  Openflow kan enten hostes eksternt i et sikret servermiljø eller lokalt hos den enkelte fond

 • Integration

  Openflow har en omfattende API som gør at vi nemt kan skrive og hente data fra eksterne systemer.

 • Rettigheder og brugerstyring

  Opret og rediger adgang til forskellige del og funktioner – giv ansøger adgang til online forum med listevisning af igangværende aktiviteter og status på afsluttede ansøgninger.

Komplet donationsplatform

Vi har med Openflow skabt en fremtidssikret platform, målrettet fonde og digital sagsbehandling. Vores platform er ikke baseret på andre systemer eller licenser. Dette giver os mulighed for at tilpasse vores løsning jeres specifikke behov, uden af være afhængige af funktionalitet og opgradering af fx. Navision eller SAP.  

Vi har fokus på vores kunders specifikke behov, uden at skulle bekymre os om hvad en ny version af Navision betyder for jer.