Spar Nord Fonden

Aarhus Festuge, ARoS, DGI og Dansk Skoleskak. Alle disse har nydt godt af større donationer fra Spar Nord Fonden. Fra 2016 øges Spar Nord Fondens donationer til 30 millioner kroner, der årligt skal gavne og glæde fællesskabet i hele Danmark.

Spar Nord Fonden modtog i 2015 ca. 2.000 ansøgninger, og det kræver et stort administrativt arbejde at håndtere de mange henvendelser. Fonden har en de-central struktur – hvilket betyder at lokale bankråd skal behandle ansøgninger. Dette betyder at mere end 250 brugere logger på Openflow som en del af fondes sagsbehandling af de mange ansøgninger.

For at lette den daglige arbejdsgang blev fondes workflow re-designet - således at der i 2016 kan håndteres flere ansøgninger i Openflow. 

Openflow bruges til digital sagsbehandling af ansøgninger – og Spar Nord fonden får i den nye version splitflow dvs. mulighed for at dele en donation mellem flere bankområder, kladder og udvidet eksport af data med i løsningen. Der er desuden opdateret med en mere enkel ansøgningsproces, automatiserede svarskrivelser og revisionsspor.

Om Spar Nord Fonden
Spar Nord Fonden er Spar Nord Banks største aktionær. Spar Nord Fondens midler kommer fra aktieudbyttet. HELE udbyttet finder, via Spar Nord Fondens donationer, vej til gode ideer – store som små - til foreningslivet, forskningen plus til sociale og kulturelle formål

Vi har nu én samlet ansøgnings proces, der er mere organiseret og giver et overblik - både i forhold til hvem ansøgerne er, og hele behandlingen af ansøgningen op til modtagelse af tilskud eller afslag. De nye funktioner har vi set frem til og glæder os til at bruge.

STEFFEN NØRGAARD Spar Nord Fonden