Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond så dagens lys i 2011, og fra begyndelsen har fonden ønsket at skabe et smidigt og enkelt ansøgningsforløb samt en tæt dialog med de støttede projekter. Ansøgninger og udveksling af resultater samt rapportering sker via Openflow.

Digitalt ansøgningsforløb
Fonden har behandlet mere end 800 ansøgninger i Openflow. Ansøgningerne bliver problemfrit leveret gennem Openflow. Alle ansøgere får en automatisk svarmail, der bekræftede modtagelsen af ansøgningen og kort beskrev det videre forløb. Openflow håndterede både udsendelse af tilsagn og afslag. Udvalgte 14 projekter kan logge ind i systemet via fondens hjemmeside og her indrapportere resultater til fonden.

Fondsudvalget gav ansøgningerne point
De enkelte fondsudvalgsmedlemmer har login til systemet og kan her gennemgå ansøgningerne med tilhørende bilag og samtidig give deres individuelle karakterer og kommentarer til ansøgningerne. Sekretariatet kan følge med i sagsbehandlingen og se, hvor langt de enkelte udvalgsmedlemmer er kommet.