NRGI's Værdipulje

Board decision dashboard, indholds og risikovurdering samt budgethåndtering.

Valget af donations platform til NRGI's værdipulje faldt på Openflow. 

NRGI skriver om puljen:  For at sikre synliggørelsen af værdiskabelsen for andelshaverne gennem udbetaling af årlige rabatter og øge den enkelte andelshavers involvering, er der oprettet en værdipulje, der har til formål at yde tilskud til projekter i forsyningsområdet. 

Board decision dashboard  
Selve løsningen er bygget op omkring Openflows kernefunktionlitet samt "Board decision dashboard" herfra kan bestyrelsen, værdi udvalget, gennemgå ansøgninger og indstille ansøgninger med real time data, baseret på listevisning af ansøgninger. Værktøjet er målrettet bestyrelsesmøder i fonde - hvor ansøgninger skal indstilles eller afvises. Typisk har bestyrelsen brug for at et budgetoverblik - med udgangspunkt i fordeling af ansøgninger. Det kunne også være fordeling af donationer på geografi, kategori af ansøgning eller type af ansøger. Alt sammen ske i "real time" således at bestyrelsen altid har det samlede overblik over budgettet og ansøgninger.